KAEDAH DAN TEKNIK PENGAJARAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM

Kaedah Dan Teknik Pengajaran Pembelajaran Pendidikan Islam

a. Pemahaman – Pemikiran yang diperolehi hasil dari bacaan, kajian dan hafazan.

b. Ulangan – Pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang-ulang

c. Lawatan – Aktiviti susulan selepas mengajar sesuatu topik atau pun mengajar kemahiran baru yang memerlukan kepada lawatan.

d. Latih tubi – Pengulangan fakta-fakta atau kemahiran yang hendak dicapai.

e. Dialog – Teknik bersoal jawab atau perbualan mengenai sesuatu tajuk.

f. Talaqqi/musyafahah – Kaedah yang digunakan dalam kemahiran tilawah Al-Quran di mana murid mengadap guru untuk membetulkan bacaan.

g. Inkuiri – Dikenali sebagai teknik ‘ tinjau siasat’. Ia merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan daripada soalan0soalan dan masalah yang dikemjukakan.

h. Bacaan – Mendapatkan maklumat melalui bacaan teks.

i. Hafazan – Melibatkan proses mengingat secara langsung.

j. Cerita – Menyampaikan isi pelajaran menggunakan kaedah bercerita supaya lebih menarik.

k. Halaqah – Murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan.

l. Soaljawab – Guru mengemukakan soalan dan murid mengemukakan jawapan sewajarnya.

m. Perbincangan – Melatih pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik yang ditetapkan. Guru boleh berperanan sebagai fasilitator sahaja.

n. Sumbangsaran – Murid memberi idea atau pandangan dalam sesi perbincangan.

o. Penyelesaian masalah – Pelajar membuat apliksai menggunakan kemahiran, prinsip atau teori yang sudah dipelajari.

p. Main peranan – Mengambil peranan tertentu seperti menjadi seorang guru besar.

q. Simulasi – Suatu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah.

r. Tunjukcara – Teknik yang digunakan oleh guru sewaktu menjalankan pengajaran yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahiran terlebih dahulu sebelum aktiviti sebenar dijalankan.

s. Projek – Pelajar mengalami dan membuat sendiri sesuatu kemahiran dengan tujuan menarik minat murid dan menghasilkan kefahaman yang mendalam.

t. Kuiz – Berbentuk pertandingan menjawab soalan.

u. Kuliah – Guru memberi penerangan dan huraian terhadap sesuatu konsep yang sukar difahami murid.

v. Bermain – Kaedah ini dapat mengembangkan banyak kemahiran murid seperti psikomoto, sosial, interaksi dan komunikasi. Sesuai untuk pringkat rendah.

a. Pemahaman – Pemikiran yang diperolehi hasil dari bacaan, kajian dan hafazan.

b. Ulangan – Pembacaan atau mengingat sesuatu kemahiran secara berulang-ulang

c. Lawatan – Aktiviti susulan selepas mengajar sesuatu topik atau pun mengajar kemahiran baru yang memerlukan kepada lawatan.

d. Latih tubi – Pengulangan fakta-fakta atau kemahiran yang hendak dicapai.

e. Dialog – Teknik bersoal jawab atau perbualan mengenai sesuatu tajuk.

f. Talaqqi/musyafahah – Kaedah yang digunakan dalam kemahiran tilawah Al-Quran di mana murid mengadap guru untuk membetulkan bacaan.

g. Inkuiri – Dikenali sebagai teknik ‘ tinjau siasat’. Ia merangkumi segala proses soal selidik untuk mendapatkan jawapan daripada soalan0soalan dan masalah yang dikemjukakan.

h. Bacaan – Mendapatkan maklumat melalui bacaan teks.

i. Hafazan – Melibatkan proses mengingat secara langsung.

j. Cerita – Menyampaikan isi pelajaran menggunakan kaedah bercerita supaya lebih menarik.

k. Halaqah – Murid duduk mengelilingi guru dalam bentuk bulatan atau separa bulatan.

l. Soaljawab – Guru mengemukakan soalan dan murid mengemukakan jawapan sewajarnya.

m. Perbincangan – Melatih pelajar memberikan pendapat mengenai sesuatu topik yang ditetapkan. Guru boleh berperanan sebagai fasilitator sahaja.

n. Sumbangsaran – Murid memberi idea atau pandangan dalam sesi perbincangan.

o. Penyelesaian masalah – Pelajar membuat apliksai menggunakan kemahiran, prinsip atau teori yang sudah dipelajari.

p. Main peranan – Mengambil peranan tertentu seperti menjadi seorang guru besar.

q. Simulasi – Suatu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar dan memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi menyelesaikan masalah.

r. Tunjukcara – Teknik yang digunakan oleh guru sewaktu menjalankan pengajaran yang memerlukan pelajar menguasai sesuatu kemahiran terlebih dahulu sebelum aktiviti sebenar dijalankan.

s. Projek – Pelajar mengalami dan membuat sendiri sesuatu kemahiran dengan tujuan menarik minat murid dan menghasilkan kefahaman yang mendalam.

t. Kuiz – Berbentuk pertandingan menjawab soalan.

u. Kuliah – Guru memberi penerangan dan huraian terhadap sesuatu konsep yang sukar difahami murid.

v. Bermain – Kaedah ini dapat mengembangkan banyak kemahiran murid seperti psikomoto, sosial, interaksi dan komunikasi. Sesuai untuk pringkat rendah.

About these ads

About guabama

Seorang guru biasa
This entry was posted in Pelbagai and tagged . Bookmark the permalink.

Tinggalkan Jawapan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Tukar )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Tukar )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Tukar )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Tukar )

Connecting to %s