Kuliah Faraid Siri Ke 10

ASAL MASALAH

1. Definisi Asal Masalah :

Asal masalah ialah angka paling kecil yang terbit daripada fardhu atau cabang-cabangnya yang dapat diketahui daripadanya habuan waris-waris dari harta pusaka tanpa berlaku sebarang pecahan.

2. Kaedah Mencari Asal Masalah :

Pencarian asal masalah dikenali di kalangan ahli fiqh dan ulam’ faraid sebagai al-ta’sil. Sebelum mengetahui asal masalah, perlu dilihat kepada waris-waris terlebih dahulu adakah mereka terdiri daripada ashab al-furud atau gabungan di antara keduanya. Oleh itu cara untuk mengetahui asalah masalah seperti berikut :

i. Jika waris-waris semuanya dari golongan asabah lelaki, maka asal masalahnya diambil daripada bilangan mereka. Contohnya, seorang mati meninggalkan 5 orang anak lelaki, maka asal masalahnya ialah 5.
ii. Jika waris-waris terdiri daripada dua jenis asabah iaitu lelaki dan perempuan, maka bilangan waris lelaki hendaklah didarabkan dengan dua kemudian dicampurkan dengan bilangan waris perempuan. Contohnya, seorang mati meninggalkan 2 orang anak lelaki dan 3 orang anak perempuan, maka asal masalahnya ialah 7.
iii. Jika dalam suatu masalah itu hanya terdapat satu fardhu sahaja, maka asal masalahnya diambil dari makhraj (sebutan) fardhu itu sahaja. Contohnya, seorang mati meninggalkan bapa dan dua orang anak lelaki, maka bapa mendapat 1/6 dan dua orang anak lelaki mendapat asabah. Oleh itu, asal masalahnya ialah 6.
iv. Jika dalam suatu masalah itu terdapat lebih dari satu fardhu, maka cara untuk mencari asal masalah seperti berikut :

a. Tamathul iaitu di antara satu angka dengan satu angka yang lain adalah sama nilainya seperti 3 dengan 3, 2 dengan 2 dan sebagainya, maka diambil salah satu angka tersebut sebagai asal masalah. Contohnya : seorang mati meninggalkan suami dan seorang saudara perempuan seibu sebapa, maka suami mendapat ½ dan seorang saudara perempuan seibu sebapa mendapat ½. Oleh itu asal masalahnya adalah 2.
b. Tadakhul iaitu angka yang lebih besar dapat dibahagikan dengan angka yang lebih kecil dan hasil pembahagian itu merupakan angka tunggal tanpa berlaku pecahan serta tidak berlaku baki. Atau dengan kata lain, angka kecil boleh masuk kepada angka yang lebih besar seperti 3 dengan 6, maka asal masalah diambil dari angka yang lebih besar iaitu 6.
c. Tawafuq iaitu salah satu daripada dua angka tidak dapat dibahagi dengan angka tersebut tetapi dapat dibahagi dengan angka yang lain daripada angka tersebut selain dari angka satu. Atau antara dua angka tersebut terdapat aspek kesesuaian dalam satu keadaan atau sudut, maka asal masalahnya ialah setengahkan salah satu daripada angka tersebut, kemudian didarabkan dengan angka yang satu lagi, maka hasilnya menjadi asal masalah, seperti 4 dengan 6, maka asal masalahnya ialah 12 (2 x 6 atau 4 x 3).
d. Tabayun iaitu salah satu daripada 2 angka tidak boleh dibahagikan dengan angka tersebut dan tidak dapat dibahagikan dengan angka yang lain kerana kedua-duanya tidak ada persamaan, maka asal masalahnya ialah jumlah darab di antara kedua-dua angka tersebut. Contohnya, 2 dengan 3, maka asal masalahnya ialah 6 (2 x 3).

Walau bagaimanapun, cara untuk mengetahui asal masalah juga boleh diketahui dengan cara mencari gandaan sepunya terkecil di antara angka-angka yang terlibat. Contohnya dalam sesuatu kes pusaka tersebut melibatkan beberapa pecahan atau fardhu seperti ½, 1/6 dan 1/8. oleh itu, asal masalahnya ialah 24 iaitu gandaan sepunya terkecil antara angka 2, 6 dan 8.
Peringatan : Asal masalah pokok dalam ilmu pusaka (sekiranya dalam masalah tersebut terdapat fardhu) hanya terdapat 7 sahaja iaitu ; 2, 3, 4, 6, 8, 12 dan 24. Oleh itu, di dalam pencarian asal masalah tidak boleh terkeluar daripada 7 asal masalah.

3. Tashih al-Masa’il :

Kadang kala dalam sebahagian masalah pusaka, didapati saham bagi sesetengah waris tidak dapat dibahagikan kepada bilangan mereka kecuali dengan ada pecahan. Sedangkan dalam pembahagian pusaka saham mestilah satu angka yang tunggal dan tidak boleh dipecahkan. Oleh itu, ulama’ telah membuat satu cara pengiraan yang memberi saham kepada setiap waris tanpa berlaku sebarang pecahan dan cara ini dinamakan tashih. Ini bermakna tashih ialah angka yang paling kecil yang mana dengannya dapat ditentukan saham setiap waris tanpa berlaku sebarang pecahan bagi setiap seorang daripada mereka.

4. Cara melakukan Tashih Masalah :

Bagi melakukan tashih masalah maka perlu dicari suatu angka yang mana jika didarabkan kepada asal masalah atau kepada awlnya akan didapati suatu angka yang boleh dibahagikan kepada waris-waris tanpa berlaku sebarang pecahan. Cara-cara melakukan tashih seperti berikut:
i. Sekiranya hanya berlaku satu kumpulan waris sahaja maka hendaklah dilihat kepada saham dan bilangan mereka. Jika saham dan jumlah bilangan mereka adalah sama maka boleh terus dibahagikan tanpa perlu tashih. Contohnya, si mati meninggalkan bapa dan 4 orang anak perempuan, maka bapa mendapat 1/6 dan asabah, dan 4 orang anak perempuan mendapat 2/3. Asal masalahnya ialah 6, maka bapa mendapat 2 saham dan 4 orang anak perempuan mendapat 4 saham. Oleh itu, setiap anak perempuan mendapat 1 saham.

ii. Sekiranya waris lelaki dan perempuan yang mendapat harta pusaka secara asabah bi al-ghair itu ramai dan saham yang mereka perolehi tidak dapat dibahagikan, maka bilangan waris lelaki didarabkan dengan 2 dan dijumlahkan dengan bilangan waris perempuan, kemudian dilihat kepada saham dan hasil jumlah bilangan waris tersebut. Jika saham itu tidak boleh dibahagikan di antara mereka, maka jumlah waris didarabkan dengan asal masalah atau awlnya. Kemudian waris lelaki akan mendapat dua kali ganda daripada waris perempuan.

iii. Sekiranya terdapat ramai waris daripada dua golongan dan bilangan mereka sama maka diambil salah satu bilangan mereka sahaja dan didarabkan dengan asal masalah atau awlnya. Contohnya, si mati meninggalkan 3 orang isteri, 3 anak perempuan dan bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Maka 3 orang isteri mendapat 1/8, 3 anak perempuan mendapat 2/3 dan bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa mendapat asabah. Asal masalahnya ialah 24, maka 3 orang isteri mendapat 3 saham, 3 anak perempuan mendapat 16 saham dan bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa mendapat 5 saham. Bilangan isteri dan anak perempuan adalah sama iaitu 3, maka diambil satu angka sahaja dan didarabkan dengan asal masalah iaitu 24 menjadi 72 (3 x 24). Dengan ini, 3 orang isteri mendapat 9 saham (3 x 3) dan setiap seorang mendapat 3, 3 anak perempuan mendapat 48 saham (3 x 16) dan setiap seorang mendapat 16 saham dan bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa mendapat 15 saham (3 x 5).
iv. Sekiranya bilangan waris dari 2 golongan itu tidak sama tetapi angka yang kecil boleh masuk ke dalam angka yang lebih besar seperti angka 3 dengan 6, angka 4 dengan 8 dan sebagainya, maka diambil angka yang lebih besar dan didarabkan dengan asal masalah atau awlnya. Contohnya, si mati meninggalkan 3 orang isteri, 6 anak perempuan dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Maka 3 orang isteri mendapat 1/8, 6 anak perempuan mendapat 2/3 dan seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat asabah. Asal masalahnya 24, maka 3 orang isteri mendapat 3 saham, 6 anak perempuan mendapat 16 saham dan seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat 5 saham. Dalam masalah ini bilangan isteri lebih kecil daripada anak perempuan. Bilangan yang kecil boleh masuk ke dalam bilangan yang besar. Oleh itu, diambil angka yang besar dan didarabkan dengan asal masalah menjadi 144 (6 x 24 = 144), maka 3 orang isteri mendapat 18 saham (6 x 3), 6 anak perempuan mendapat 96 saham (6 x 16) dan seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat 30 saham (6 x 5). Dengan itu, seorang isteri mendapat 6 saham (18 ÷ 3) dan seorang anak perempuan mendapat 16 saham (96 ÷ 6).

v. Sekiranya bilangan waris dari 2 golongan itu berbeza tetapi terdapat persamaan (tawafuq) maka sebahagian angka golongan pertama didarabkan dengan angka yang sempurna dari golongan kedua atau sebaliknya dan jumlahnya didarabkan pula dengan asal masalah atau awlnya. Contohnya, si mati meninggalkan 4 orang isteri, 6 anak perempuan dan seorang bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa. Maka 4 orang isteri mendapat 1/8, 6 anak perempuan mendapat 2/3 dan seorang bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa mendapat asabah. Asal masalahnya ialah 24, maka 4 orang isteri mendapat 3 saham, 6 anak perempuan mendapat 16 saham dan seorang bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa mendapat 5 saham. Dalam masalah ini saham isteri dan anak perempuan tidak boleh dibahagikan di antara mereka dan didapati bilangan isteri dan anak perempuan terdapat persamaan (4 dan 6), maka disetengahkan bilangan isteri iaitu 4 menjadi 2 dan didarabkan dengan bilangan anak perempuan iaitu 6 menjadi 12 (2 x 6) atau sebaliknya (4 x 3), kemudian hasil tersebut (12) didarabkan dengan asal masalah menjadi 288 (12 x 24). Kemudian angka 12 ini didarabkan pula dengan saham 4 orang isteri menjadi 36 (12 x 3), saham anak perempuan menjadi 192 (12 x 16) dan saham seorang bapa saudara sebelah bapa seibu sebapa menjadi 60 (12 x 5). Oleh itu, setiap orang isteri mendapat 9 saham (36 ÷ 4), setiap anak perempuan mendapat 32 (192 ÷ 6).

vi. Sekiranya bilangan waris dari 2 golongan itu tidak sama dan berbeza sama sekali maka didarabkan di antara dua angka tersebut dan hasilnya pula didarabkan dengan asal masalah atau awlnya. Contohnya, si mati meninggalkan 2 orang isteri, 3 anak perempuan dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Maka 2 orang isteri mendapat 1/8, 3 anak perempuan mendapat 2/3 dan seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat asabah. Asal masalahnya 24. Maka 2 isteri mendapat 3 saham, 3 anak perempauan mendapat 16 saham dan seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat 5 saham. Jika dilihat kpd bilangan isteri dan anak perempuan tidak terdapat sebarang persamaan, maka didarabkan bilangan mereka antara satu sama lain menjadi 6 (2 x 3). Kemudian didarabkan pula dengan asal masalah 24 menjadi 144 (6 x 24). Maka 2 isteri mendpat 18 saham (6 x 3), 3 anak perempuan mendapat 96 saham (6 x 16) dan seorang saudara lelaki seibu sebapa mendapat 30 saham (6 x 5). Oleh itu, setiap orang isteri mendapat 9 saham (18 ÷ 2) dan setiap anak perempuan mendapat 32 saham (96 ÷ 3).

vii. Sekiranya terdapat ramai waris dari pelbagai golongan (lebih dari dua), maka perlu diperhatikan di antara bilangan mereka dengan saham yang mereka terima. Dalam hal ini, kaedah gandaan sepunya terkecil perlu dikenalpasti dengan memerhatikan kepada bilangan dan saham waris-waris yang terlibat, kemudian didarabkan dengan asal masalah.

5. Jenis-Jenis Asal Masalah :

Apabila dijumlahkan saham-saham setiap waris setelah diketahui daripada asal masalah dengan cara yang telah dinyatakan, dan apabila dibandingkan jumlah saham yang diambil oleh waris-waris dengan asal masalah yang sedia ada, maka didapati ia tidak terkeluar dari 3 jenis iaitu ;

i. Jumlah saham tersebut menyamai asal masalah. Dalam keadaan ini ia dinamakan masalah ‘adilahí.
ii. Jumlah saham ashab al-furud itu lebih banyak daripada asal masalah, maka pada ketika ini ia dinamakan ‘a’ilah atau awl. Dalam keadaan ini hendaklah meninggalkan asal masalah tersebut dan menjadikan bilangan awl sebagai asal masalah yang baru.
iii. Jumlah saham ashab al-furud kurang daripada asal masalah dan tidak terdapat pula di kalangan waris asabah. Masalah ini dikenali sebagai masalah radd.

Advertisements

About guabama

Seorang guru biasa
This entry was posted in Ilmu Faraid. Bookmark the permalink.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s