Category Archives: Ilmu Faraid

Kuliah Faraid Siri 11

KAEDAH PENGIRAAN HARTA PUSAKA : Untuk mengira harta pusaka, di bawah dikemukakan beberapa perkara yang perlu dipatuhi : 1. Hendaklah dikenalpasti asal masalah bagi setiap kes pusaka dan jika perlu, hendaklah ditashihkan masalah tersebut suapaya setiap waris memperolehi saham masing-masing … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tagged | Tinggalkan komen

Kuliah Faraid Siri Ke 10

ASAL MASALAH 1. Definisi Asal Masalah : Asal masalah ialah angka paling kecil yang terbit daripada fardhu atau cabang-cabangnya yang dapat diketahui daripadanya habuan waris-waris dari harta pusaka tanpa berlaku sebarang pecahan. 2. Kaedah Mencari Asal Masalah : Pencarian asal … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tinggalkan komen

Kuliah Faraid Siri ke 9

PENDINDINGAN (AL-HAJBU) : 1. Definisi al-Hajbu : Al-Hajbu dari segi bahasa ialah tegahan, halangan atau pendindingan. Dari segi istilah ulama’ faraid ialah tegahan atau halangan terhadap seseorang dari menerima pusaka kerana ada ahli waris lain yang mempunyai kedudukan yang mendindinginya … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tagged | Tinggalkan komen

Kuliah Faraid Siri ke 8

WARIS ZAWIL AL-ARHAM 1. Definisi Waris Zawil Al-Arham Dari segi bahasa, perkataan al-arham merupakan kata jama’ dari al-rahim yang bererti tempat kandungan anak. Dengan itu, zawil al-arham bererti mereka yang mempunyai hubungan kerabat atau darah. Dari segi istilah ulama’ faraid, … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tagged | Tinggalkan komen

Kuliah Faraid Siri 7

WARIS ASABAH 1. Definisi Waris Asabah : Menurut definisi ilmu pusaka Waris Asabah ialah waris-waris yang tidak dinyatakan bahagian mereka daripada harta pusaka. Mereka kadangkala menerima semua harta pusaka apabila tiada waris ashab al-furud dan kadangkala tidak memperolehi sebarang harta … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tagged | Tinggalkan komen

Kuliah Faraid Siri 6

JENIS-JENIS WARIS Terdapat 3 jenis ahli waris yang berhak mendapat harta pusaka : 1. Ashab al-Furud – ialah waris-waris yang telah ditetapkan bahagian mereka dalam pembahagian bpusaka menurut al-Quran, al-Sunnah dan ijmak. – Mereka merupakan orang yang paling utama dan … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tagged | Tinggalkan komen

Kuliah Faraid Siri 5

RUKUN PEWARISAN Sistem pusaka Islam mempunyai rukun-rukunnya. Tanpa rukun ini, pusaka mempusakai tidak akan berlaku. Rukun-rukun tersebut terbahagi kepada tiga : 1. al-Muwarrrith. – iaitu pewaris yang mati, sama ada mati secara hakiki, hukmi atau taqdiri. – Kematian hakiki : … Teruskan membaca

Posted in Ilmu Faraid | Tagged | Tinggalkan komen